...ako CESTUJÚ iní...

vlakom:

stopom:

autom:

na bicykli:

ulaherova

UKRAJINA
BALKÁN
POĽSKO
A OSTATNÉ

skokan

SÝRIA

BALKÁN

thomkaUKRAJINA

adámek

BALKÁN
POBALTIE
NEMECKO
MONAKO

bracinikINDIA

kubuš
doprava rôzna


ÁZIA
BALKÁN

langerÁZIA

sabinovskí
cykloturistiEURÓPA

šťastné cesty!